Álvaro Cunqueiro

Entrevistas a Álvaro Cunqueiro supuxo, no seu tempo, outro traballo pioneiro no seu xénero. A través da compilación, ordenación e comentario das máis das entrevistas que lle realizaron a Álvaro Cunqueiro compúxose un libro que supón un achegamento orixinal á biografía e á proxección literaria do autor do Merlín e familia. Prologado por Xosé Armesto Faginas.


Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez