Dicionario

A "Guía de Lectura de O soño sulagado" supón unha análise pormenorizada deste obra clave na bibliografía de Celso Emilio Ferreiro. Un libro no que, alén dos datos biográficos do autor, se afonda desde unha perspectiva didáctica no que este libro supuxo para a poesía galega do século XX.


Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez