Papeis de Literatura

A colección de peto de Xerais ábrelle a porta á crítica literaria, nada fácil de ver en edición libresca en Galicia. Esta compilación é o resultado de dez anos de labor crítico de Ramón Nicolás, en prensa diaria e publicacións varias. Unha foto valorativa do que deu de si a literatura galega na última década por parte dun dos seus máis persistentes observadores.Copyleft do deseño Sonia Ballesteros Rey
Copyright Ramón Nicolás Rodríguez